Yoga

YOGA NEDİR?

  • Yoga 5,000 yıldır uygulanmaktadır.
  • Yoga” kelimesi Sanskritçe’de hem “bütünlük” hem de “disiplin” anlamına gelen bir kelimedir.
  • Bizi meydana getiren fiziksel, ruhsal (enerji) ve zihinsel vücudumuzu bir bütün olarak algılayarak disipline etmemize yarayan bir çalışmadır.
  • Yoga’da bütün yollar aynı amaca gider, birliğe. Yapılan çalışmanın nihai hedefi “birlik” yani kişinin tam olduğunu hissetmesi, hiç bir şeyin kendisinde eksik olmadığını bilmesidir.
  • Yoga kendimizi keşfetmek, huzura kavuşmak, bütünlüğe ulaşmak için yapılan çalışmalardır.
  • Yoga bir kişisel gelişim metodudur.
  • Bir din değildir.
  • Yoga evrensel bir felsefedir.
  • Yoga konsantrasyon demektir.